Poprzednie edycje
Edycja 2013
Wybrane prezentacje referatów konferencji STERGAS 2013
 
Zaproszenie STERGAS 2013  ">>>"

Agenda Konferencji STERGAS 2013 ">>>"

Warsztaty Inżynierskie STERGAS 2013 ">>>"

"Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku" A. Kiełbik - Gazoprojekt   ">>>"

"Zintegrowane systemy sterowania i automatyki dźwignią wzrostu niezawodności i bezpieczeństwa
eksploatacji systemów gazowniczych" Sz. Paprocki - Siemens   ">>>"

"Weryfikacja SIL funkcji SIF zgodnie z IEC61511" B. Ryś - Encon ">>>"

„Praktyczne aspekty wdrożeń zmian w systemach bezpieczeństwa i sterowania na przykładzie
TG Ciechanów” D. Gerwatowski  - EuRoPol Gaz  ">>>"

„Proces projektowania AKPiA i systemów sterowania” - A. Zawadzki - Gazoprojekt  ">>>"

"Wprowadzanie maszyn spełniających wymagania systemu oceny zgodności, jako podsystemów instalacji procesowych" M. Trajdos - Klub Paragraf 34 Stwarzyszenie Bezpieczeństwa Tech.  ">>>"

“Metrologia prawna” J. Jaworski - INiG  ">>>"

„Automatyka i sterowanie w systemie gazociągów tranzytowych (SGT)”  P. Dworak - EuRoPol Gaz ">>>"

„Wnioski a analizy HAZOP, c-HAZOP, SIL i Anlizy Dynamicznej przeprowadzonych
na obiektach EuRoPol GAZ S.A." D. Ziółkowski - EuRoPol Gaz  ">>>"

„Metody realizacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego” S. Jasiók - Siemens  ">>>"

„Wymagania zamawiającego – zastosowania w praktyce” - P. Szufliński - OGP Gaz-System  ">>>"

„Standardy projektowania” I. Filarowski - Gazoprojekt  ">>>"