Poprzednie edycje
Edycja 2014
Wybrane prezentacje referatów konferencji STERGAS 2014

Informacja Prasowa Stergas 2014 - podsumowanie ">>>"

Zaproszenie STERGAS 2014 ">>>"

Agenda Konferencji STERGAS 2014">>>"

"Systemowe podejście do wdrażania i korzystania z dyrektyw ATEX i ATEX USERS w praktyce dużych zakładów przemysłowych i efektywność ekonomiczna" I.Rogala - ASE ">>>"

"Bilansowy audyt efektywności energetycznej – metodyka audytu" P.Danielski - DB Energy">>>"

"Współczesne wymagania rynku dla nadrzędnych systemów sterowania" A.Zawadzki - Gazoprojekt">>>"

"Studium przypadku PMG Kosakowo/PMG Brzeźnica" I.Filarowski - Gazoprojekt ">>>"

"Tendencje i możliwości rozwoju systemów automatyki i nadzoru z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa" T.Kamiński - Gazoprojekt ">>>"

"Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki" Z.Mizera - MielecDieselGas">>>"

"Dlaczego i jakimi metodami mierzymy wilgotność gazu" D.Janasz - OMC Envag ">>>"

„Plant Life Cycle” a bezpieczeństwo procesowe projekt „Pazflor FPSO” Angola TOTAL E&P M.Drozdowski - Siemens ">>>"

"Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w rozproszonej i złożonej infrastrukturze" R. Szustakiewicz - Siemens ">>>"

"Silniki do stref zagrożonych wybuchem" - Siemens ">>>"

"Silniki w strefach zagrożonych wybuchem zasilane z przemienników częstotliwości" - Siemens ">>>"

"Wszechstronne bezpieczeństwo instalacji przemysłowych dzięki stosowaniu nowoczesnych systemów sterowania procesami" Sz.Paprocki - Siemens ">>>"

"Możliwości rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem i procesami w branży gazowniczej w świetle doświadczeń i standardów energetyki zawodowej" D.Dziadek - Transition Technologies ">>>"

"Systemy detekcji gazu oraz wykrywania pożaru w ujęciu bezpieczeństwa procesowego" Ł. Majcher - Urząd Dozoru Technicznego">>>"

 Przegląd Gazowniczy - artykuł ">>>"