Agenda
2015-03-04
Agenda
Wstępna agenda poniżej:

Czwartek, 16.04.2015


12.00 – 14.00 Przyjazd, zameldowanie się w hotelu, obiad
14:00 – 14:30 "Inteligentne sieci przesyłowe – zagrożenia cyberatakami"; dr inż. Przemysław Kubiak; dr inż. Marcin Zawada, Politechnika Wrocławska
14:30 – 16:00 Panel – I część „Cyberbezpieczeństwo – nowe wyzwania”
• Nowe wyzwania – zagrożenia cyberatakiem przemysłowych systemów automatyki; dr inż. Andrzej Kozak, UDT
• Szczególne wymagania zamawiającego w zakresie zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów sterowania i telemetrii; Krzysztof Krupiński, PGNiG
• Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów krytycznych w podmiocie gospodarczym; Andrzej Gregorczyk, Gaz-System
• Security Operations Center – wyższa kultura bezpieczeństwa; Dariusz Banaszewski, Sygnity
16:00 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 19:00 Panel – II część „Cyberbezpieczeństwo w praktyce”
• Bezpieczna architektura systemów transmisji, przetwarzania, dostępu do danych i usług systemowych, dla środowisk przemysłowych; Andrzej Cieślak, Encon
• Budowanie strategii bezpieczeństwa w przemysłowych systemach sterowania, PCS7 Security Concept; Sebastian Jasiók, Siemens
• All round protection with Industrial Security; Rafał Bień, Siemens
• Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów przemysłowych – techniczne i organizacyjne systemy wspierające SZB; Ireneusz Rogala, Automatic Systems Engineering
• WinCC OA – SCADA przekraczająca wszystkie limity; Krzysztof Okoński, Siemens
20.00 Uroczysta kolacja - Piwnica Świdnicka, Rynek Starego Miasta

Piątek, 17.04.2015


8.30 – 9.30 Śniadanie
9:30 – 11:30 Panel – I część „Bezpieczeństwo przemysłowe – best practices”
• Optymalizacja rozkładu obciążeń stacji przetłocznych gazociągu tranzytowego w aspekcie bezpieczeństwa przesyłu gazu; Daniel Gerwatowski, EuRoPol Gaz
• Bezpieczeństwo pracy systemów rozliczeniowych i SCADA oraz infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania; Artur Zaporowski, Marcin Czub, Michał Pawlak, Gaz-System
• Aktualne trendy w systemach zabezpieczenia technicznego obiektów gazowniczych; Szczepan Kozyra, Gazoprojekt
• Koncepcja opomiarowania gazu odpadowego; Marcin Masek, Siemens
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 14.00 Panel II część „Bezpieczeństwo przemysłowe – case study”
• Czy istnieją niepalne przewody elektryczne? Zagadnienie palności przewodów elektrycznych, normy a praktyka; Mariusz Pajkowski, LappKabel
• Wymagania funkcjonalne dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemu Zarządzania Integralnością gazociągów przesyłowych; Wojciech Dudek, Gazoprojekt
• Bezpieczeństwo systemów awaryjnego zasilania i zarządzania obciążeniem instalacji i obiektów gazowniczych z uwzględnieniem wymagań NFPA 110; Zdzisław Mizera, Mielec Diesel Gaz
• Modernizacje układów zabezpieczeniowych maszyn w wydobyciu i przesyle gazu ziemnego - Seria ONE; Paweł Bojakowski, MERCON Measurement & Control
• Niezawodność podsystemów technicznych - zagadnienia wybrane; Marek Trajdos, Klub Paragraf 34
14.00 – 14.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
14.30 Obiad