Aktualności
2015-03-04 2015-01-28 2013-06-13
Tematyka
Tematyka Konferencji

Tematem przewodnim konferencji jest "Bezpieczeństwo cybernetyczne i procesowe systemów sterowania i automatyki w instalacjach gazowniczych i petrochemicznych".
Rozwój infrastruktury gazowniczej, modernizacja instalacji petrochemicznych i stawiane wymagania w zakresie bezpieczeństwa procesowego (funkcjonalnego) to obecnie najważniejsze wyzwanie stojące przed polską branżą gazowniczą i petrochemiczną. To także szansa dla segmentu automatyki, której zastosowanie w systemach sterownia procesami przemysłowymi jest niezbędne dla ich bezpiecznej eksploatacji.
Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie sterowania i automatyki w przemyśle gazowniczym i petrochemicznym oraz omówienie barier i ograniczeń technicznych, a także formalnoprawnych pojawiających się w tych obszarach. Przedstawione na konferencji referaty oraz dyskusja panelowa wskażą istotę problemów oraz podadzą przykłady konkretnych rozwiązań. Intencją organizatorów jest wniesienie merytorycznego wkładu w proces rozwoju systemów sterowania i automatyki w analizowanych sektorach gospodarki.